Všesportovní oddíl Sportovního klubu Lužiny

Sportovní klub Hala Lužiny z.s. – všesportovní oddíl který se již od r. 1992 specializuje na cvičení dětí od 18-ti měsíců do 14-ti let. Cvičení vedou kvalifikovaní cvičitelé, kteří se neustále vzdělávají formou seminářů a doškolení. Pro děti a rodiče organizujeme řadu akcí a výletů.

Rozpis tréninkových hodin

Všestranný předškoláček = Všestranně zaměřené cvičení pro děti od 3 do 6 let. Děti cvičí s
kvalifikovanými instruktory bez rodičů. V družstvu je cca 6 dětí, což umožňuje individuální
přístup instruktorů. Formou hry se děti seznamují se základy všeobecné gymnastiky, atletiky a
míčových her, cvičením na balančních plochách, zdravotně-rehabilitačním správné dýchání,
prevence plochých nohou, správné držení těla apod. Děti se mohou zúčastnit závodů a
soutěží.
Sportovní hry = Všestranně zaměřené cvičení pro děti od 3 do 6 let. Děti cvičí s
kvalifikovanými instruktory bez rodičů. V družstvu je cca 6 dětí, což umožňuje individuální
přístup instruktorů. Formou hry se děti seznamují se základy všeobecné gymnastiky, atletiky a
míčových her, cvičením na balančních plochách, zdravotně-rehabilitačním správné dýchání,
prevence plochých nohou, správné držení těla apod. Děti se mohou zúčastnit závodů a
soutěží.

Všestrannost + sportovní hry = Zábavné všestranně zaměřené cvičení školáky od 6 do 14 let.
Náplň cvičení-základy atletiky, gymnastiky, šplh, a rekreační hry (badminton, brännball,
přehazovaná, vybíjená, florbal, vybíjená, házená, lakros, kubb, mölky, kin-ball, kam-jam,
nudlo-ball). Děti se mohou zúčastnit různých soutěží a závodů.


Orientační běh = Určeno pro děti od 7 do 15 let, které chtějí běhat a sportovat v přírodě, luštit
šifry a tajné zprávy, učit se základy zdravovědy, tábornických dovedností, poznávat přírodu,
zvládat lanové aktivity, střílet z luku, kuše, orientovat se v přírodě pomocí mapy, buzoly,
přírodnin.

sportovní plocha je pro potřebu tréninku rozdělena na sekce min. 2, tak aby mohl probíhat
plnohodnotný trénink

Děti se zúčastňují jednodenních a víkendových závodů od krajských kol až po republikové
soutěže.
Letní příprava probíhá v centrálním parku, v Prokopském a Dalejském údolí (září-říjen,
duben-červen)
Zimní příprava (listopad březen) probíhá v přírodě v při nepříznivém počasí se věnujeme ve
sportovní hale teorii (znalost přírody, zdravovědy, vlastivědy, práce s buzolou a mapou,
uzlování a tábornickým dovednostem formou různých her). a šplhu. Podle zájmu dětí
zařazujeme i hry na sněhu a bruslení, posilování a lanovým aktivitám včetně šplhu.PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁŠ ODDÍL PRO ZAČÁTEK PRAVIDELNÉHO
SPORTOVÁNÍ PRO VAŠE DÍTĚ:
• Děti přijímáme do cvičení po celý rok
• V případě nemoci je možnost náhradních hodin
• Máme velký prostor na cvičení
• Všechna naše cvičení jsou všestranně zaměřená

• Cvičitelé se specializují na dané věkové kategorie, které vedou, neustále se vzdělávají
formou školení a seminářů
• Snažíme se, aby každý instruktor měl v dané hodině maximálně 10 dětí, což umožňuje
individuální přístup ke každému dítěti
• Pro děti organizujeme nejen pravidelná cvičení, ale i podle celoročního plánu činnosti
pořádáme akce pro celé rodiny v rámci našeho projektu „Táto, Mámo, sportuj s námi“
Soutěže rodinných týmů v atletickém a míčovém víceboji
• Děti mají možnost přecházet do starších věkových skupin nejen podle věku, ale hlavně
podle zdatnosti ale i podle svých schopností
• Neustále investujeme do nákupu náčiní, nářadí, aby děti měly novou motivaci při cvičení
• Pro děti již přes 10 let organizujeme lyžařské výcviky, letní i příměstské tábory, zajišťujeme
i program pro děti při náhlém uzavření škol (pandemie Covid-SARS 19)
• Do pravidelných cvičení i na pobytové akce přijímáme i děti se zdravotním znevýhodněním

http://www.skhalaluziny.wz.cz

SK Hala Lužiny
Bellušova 1877
155 00 Praha 5

Kolandová Dagmar
mobil: 723 060 323
e-mail: kolandovadagmar@seznam.cz